Cập nhập tin tức khuyến mãi từ các ngân hàng tại Đà Nẵng

VAY TIỀN 24/7

Tư vấn và làm hồ sơ hoàn toàn miễn phí

Lãi suất các khoản nợ xấu VAMC đã mua là bao nhiêu

Lãi suất những khoản nợ xấu này được tính theo lãi suất huy động vốn bình quân 12 tháng và mức chênh lệch giữa lãi cho vay ngắn hạn với lãi huy động tại 4 NHTM Nhà nước.
« 1 2 3 4 5 6